ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Úřední deska

Podatelna

Dokument ve formátu DOCX: Podatelna.docx

Projekty

Úplata za vzdělání

Dokument ve formátu PDF: Úplata za vzdělání 2023-2024.pdf

Školská legislativa

Školský zákon
Dokument ve formátu PDF: Školský zákon.pdf

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
Dokument ve formátu PDF: Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání.pdf

Zřizovací listina

Dokument ve formátu PDF: Zřizovací listina.pdf

Koncepce rozvoje

Dokument ve formátu PDF: Koncepce rozvoje ZUŠ Svitavy

Školní řád

Dokument ve formátu PDF: Školní řád 1.9.2022.pdf                                   

Výroční zprávy

Dokument ve formátu PDF: Výroční zpráva 2017-2018.pdf

                                                Výroční zpráva 2018-2019.pdf

                                                Výroční zpráva 2019-2020.pdf

                                                Výroční zpráva 2020-2021.pdf

                                                Výroční zpráva 2021-2022.pdf

                                                Výroční zpráva 2022-2023.pdf

Vzdělávací dokumenty

RVP - Rámcový vzdělávací program
Dokument ve formátu PDF: RVP ZUŠ.pdf

ŠVP - Školní vzdělávací program
Dokument ve formátu PDF: ŠVP ZUŠ Svitavy - aktualizace 9.2023.pdf

Distanční výuka
Dokument ve formátu PDF: Distanční výuka.pdf

ČŠI

Dokument ve formátu PDF: Inspekční zpráva 2001.pdf

                                                  Inspekční zpráva 2015.pdf 

                                                  Inspekční zpráva 2019.pdf