ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Úřední deska

Podatelna

Dokument ve formátu DOCX: Podatelna.docx

Úplata za vzdělání

Dokument ve formátu PDF: Úplata za vzdělání 2019/2020.pdf

Šablony II

Dokument ve formátu PDF: Šablony II.pdf

Školská legislativa

Školský zákon
Dokument ve formátu PDF: Školský zákon.pdf

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
Dokument ve formátu PDF: Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání.pdf

Zřizovací listina

Dokument ve formátu PDF: Zřizovací listina.pdf

Školní řád

Dokument ve formátu PDF: Školní řád.pdf

Výroční zprávy

Dokument ve formátu PDF: Výroční zpráva 2017-2018.pdf

                                             Výroční zpráva 2018-2019.pdf

Vzdělávací dokumenty

RVP - Rámcový vzdělávací program
Dokument ve formátu PDF: RVP ZUŠ.pdf

ŠVP - Školní vzdělávací program
Dokument ve formátu PDF: ŠVP ZUŠ.pdf

ČŠI

Dokument ve formátu PDF: Inspekční zpráva 2001.pdf

                                             Inspekční zpráva 2015.pdf 

                                             Inspekční zpráva 2019.pdf