ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2018-2019

Přijetí na vyšší typy uměleckých škol

Konzervatoř Brno – 1 žák přijat ke studiu hry na bicí nástroje

SUPŠ Ústí nad Orlicí – 2 žákyně přijaté na dva obory – grafický a interiérový design

Varhanická škola Brno – 1 žák přijat ke studiu hry na varhany

Konzervatoř Jaroslava Ježka – 1 žák přijat ke studiu hry na elektrickou kytaru

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta – 1 žák obor hudební výchova + další obory VŠ - uměnovědné zaměření – 2 žáci

 

Soutěže

Výtvarný obor

Mezinárodní výtvarná soutěž Ríša fantazie: Viktorie Fedrselová - stříbrné pásmo

Hudební obor

Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT

okresní kolo EKN: David Hrubeš - 1. místo s postupem, Petra Vejrychová – 1. místo s postupem, Jakub Motl – 1. místo s postupem

okresní kolo hra na akordeon: Kryštof Jeníček – 1. místo s postupem

okresní komorní hra s převahou žesťových nástrojů: žesťový soubor J. F. Ingr, A. Navrátil, A. Brixová, F. Kalvoda - 1. místo s postupem

krajské kolo EKN: David Hrubeš - 1. místo, Petra Vejrychová – 1. místo, Jakub Motl – 1. místo s postupem a absolutní vítěz

krajské kolo hra na akordeon: Kryštof Jeníček – 2. místo

krajské kolo komorní hra s převahou žesťových nástrojů: žesťový soubor J. F. Ingr, A. Navrátil, A. Brixová, F. Kalvoda - 3. místo

sborový zpěv: Cvrčci - zlato, Svitavánek - zlato, SDS - stříbro, Proměny - stříbro

ústřední kolo EKN: Jakub Motl - 1. místo

Mezinárodní sborový festival v Meissenu: SDS - Cena poroty 

Mezinárodní soutěž Pražský pěvec: pěvecké duo E. Udržalová a Š. Maruš čestné uznání, pěvecké duo B. Paldusová a S. Hajli čestné uznání, pěvecké kvarteto E. Udržalová, F. Štulpová, E. Makovská a Š. Maruš čestné uznání, Eliška Udržalová - 3. místo

Celostátní soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů: ve hře na housle Ludmila Nahodilová – stříbrné pásmo

Celostátní soutěžní přehlídka komorních seskupení Svitavské komoření: kytarové duo K. Tóth a J. Velecký – stříbrné pásmo komorní trio, Ad libitum O. Motl, N. Karbašová, K. Vaverová – stříbrné pásmo, pěvecké duo E. Udržalová a Š. Maruš zlaté pásmo a stříbrné pásmo,pěvecké duo N. Karbašová a A. Báčová stříbrné pásmo, pěvecké duo B. Paldusová a S. Hajli stříbrné pásmo, pěvecké kvarteto E. Udržalová, F. Štulpová, E. Makovská a Š. Maruš zlaté pásmo

Krajské kolo soutěže středoškolských sborů: SDS - zlato, Proměny - zlato s postupem do celostátní přehlídky