ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy 

Mgr. Renata Pechancová    736 481 875

Zástupce ředitelky

Mgr. Martin Pražák   776 787 373

Ekonomicko-administrativní úsek 

Markéta Straková, DiS.    736 481 876

 

schéma e-mail učitelé: jméno.příjmení@zus.svitavy.cz

Hudební obor:

Karolína Benešová housle, smyčcové soubory
Mgr. František Boček varhany, klavír, klavírní a varhanní seminář
Vojtěch Boštík, DiS. EKN, klavír, klavírní praxe, varhany
Jakub Dobeš, DiS. housle, hudební nauka, smyčcové soubory
Jaroslav Dvořák trubka, tenor, tuba, zobcová flétna, dechové orchestry
Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, flétnové soubory, klavír
Marie Dvořáková sólový a sborový zpěv
Mgr. Lenka Fikejzová klavír, klavírní praxe
Bohumil Havelka bicí nástroje, kytara (klasik, elektrická, basová), bicí soubory, kapela
Bc. Petr Jeníček zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet, jazzový orchestr
Miroslav Jindra zobcová flétna, bicí nástroje, bicí soubor
Petr Kašpar, DiS. EKN, klavír, praxe EKN
Dagmar Lžíčařová, DiS. et DiS. klavír
Mgr. Ludmila Merkudová PHV, klavír
Mgr. Hana Mohrová klavír, klavírní praxe, soubor Boomwhackers
MgA. Lukáš Moravec trombón, kytara (klasik, elektrická, basová), komorní soubory
Mgr. Lenka Moravcová zobcová flétna, hudební nauka
Anastázie Nováková kytara
Mgr. Veronika Pazderová housle, sólový zpěv
Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv
Mgr. Veronika Plívová kytara, kytarový soubor
Mgr. Martin Pražák EKN
Mgr. Dana Pražáková sólový a sborový zpěv
Mgr. Karel Sax EKN, klavír, praxe EKN
František Soukal, dipl. um. klavír, klavírní praxe, varhany
Karel Tóth kytara, kytarový soubor
Michaela Tóthová, dipl. um. sólový a sborový zpěv
Martina Zobačová, dipl. um. akordeon, EKN, akordeonový soubor

Taneční obor:

Mgr. Květoslava Hrubešová současný tanec, taneční praxe, taneční seminář, PTV
Petr Palas, dipl. um. klasický tanec, taneční praxe, taneční seminář, PTV

Výtvarný obor:

Mgr. Pavel Fiala plošná tvorba, prostorová tvorba, výtvarná kultura, PVV
Mgr. Ivana Fialová plošná tvorba, prostorová tvorba, výtvarná kultura, PVV
Petra Macháčková multimediální tvorba

Provozní zaměstnanci:

Hana Dobešová uklízečka
Simona Dernerová uklízečka
Josef Krčmář školník