ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy 

Mgr. Renata Pechancová    736 481 875

Zástupce ředitelky

Mgr. Martin Pražák   776 787 373

Ekonomicko-administrativní úsek 

Markéta Straková,  DiS.    736 481 876

 

schéma e-mail učitelé: jméno.příjmení@zus.svitavy.cz

Hudební obor:

Karolína Benešová housle, smyčcové soubory
Mgr. František Boček varhany, klavír, hudební nauka
Vojtěch Boštík, DiS. EKN, klavír, varhany
Marcela Černá klavír
Jaroslav Dvořák trubka, tenor, tuba, zobcová flétna,  dechové orchestry
Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna
Marie Dvořáková sólový zpěv
Jakub Dobeš, DiS. housle, PHV, hudební nauka, smyčcové soubory
Mgr. Lenka Fikejzová klavír
Bc. Petr Jeníček zobcová a příčná flétna, saxofon, jazzový orchestr
Petr Kašpar, DiS. EKN, klavír, praxe EKN
Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv
BcA. Jana Mimrová, DiS. klavír
Mgr. Hana Mohrová klavír, hudební nauka, Boomwhackers
MgA. Lukáš Moravec trombón, kytara (klasik, elektrická, basová), komorní soubory
Jiří Novák bicí
Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv
Mgr. Veronika Plívová kytara, kytarový soubor
Mgr. Martin Pražák EKN, praxe EKN
Mgr. Dana Pražáková sólový a sborový zpěv
Mgr. Karel Sax EKN
Blanka Šefrnová  klavír
Otakar Štěpánek, DiS. bicí, komorní soubor
Lukáš Tomeš klavír
Karel Tóth kytara, kytarový soubor
Michaela Tóthová, dipl.um. sólový a sborový zpěv
Martina Zobačová, dipl.um. akordeon, EKN

Taneční obor:

Mgr. Květoslava Hrubešová  

Výtvarný obor:

Mgr. Pavel Fiala  
Mgr. Ivana Fialová  

Provozní zaměstnanci:

Hana Dobešová uklízečka
Bc. Marie Švancarová uklízečka
Josef Krčmář školník