ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

školní rok 2022/2023

Barbora Janků zahájila svým vystoupením Koncert Štěpána Raka v Červené knihovně 27.4.2023

Žáci a učitelé vystupující v Ottendorferově knihovně na koncertu Komorní kytary 25.4.2023

Pěvecké trio ve složení: Kateřina Hnátová, Nela Stupenová a Natálie Makovská 

zahájilo svým vystoupením Koncert Tria Bel Canto v Červené knihovně 28.3.2023

Viktorie Roidlová zahájila svým vystoupením Koncert Kukal Quartetu v Červené knihovně 21.2.2023

Flétnové duo ve složení Barbora Fleková a Kateřina Komoňová zahájilo za doprovodu p. učitelky Milady Dvořákové

Koncert dechového souboru Alinde Quintet v Červené knihovně 24.1.2023

Ludmila Nahodilová zahájila svým vystoupením Koncert Moravského klavírního tria v Červené knihovně 4.1.2023

 

                                                                                                                                                                                          

Na celostátní soutěži pěveckých sborů Mezzochori v Liberci získal Svitavský dětský sbor zlaté pásmo.

 

V celostátní Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze reprezentovaly naši školu Kristýna Lipenská a Michaela Márová.