ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Doplňková činnost

Náplň doplňkové činnosti ZUŠ Svitavy

V rámci doplňkové činnosti ZUŠ Svitavy organizuje pro dospělé zájemce vzdělávací kurzy, které se neřídí ŠVP ZUŠ Svitavy. 

Dále škola pronajímá prostory uměleckým souborům a spolkům a pronajímá hudební nástroje, které se v daném školním roce nevyužívají pro potřeby hlavní činnosti. Podrobnější inforace naleznete ve směrnici uvedené v příloze.

Přihláška ke kurzu v rámci doplňkové činnosti

Dokument ke stažení ve formátu docx: Přihláška ke kurzu.docx

Směrnice k doplňkové činnosti

Dokument ke stažení ve formátu pdf: Směrnice k doplňkové činnosti.pdf