ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Zaměstnanci školy

Ředitelka školy 

Mgr. Renata Pechancová    736 481 875

Zástupce ředitelky

Mgr. Martin Pražák   776 787 373

Ekonomicko-administrativní úsek 

Markéta Straková, DiS.    736 481 876

 

schéma e-mail učitelé: jméno.příjmení@zus.svitavy.cz

Hudební obor:

Karolína Benešová housle, smyčcové soubory
Mgr. František Boček varhany, klavír, hudební nauka, klavírní a varhaní seminář
Vojtěch Boštík, DiS. EKN, klavír, klavírní praxe, varhany
Marcela Černá klavír, klavírní praxe, zobcová flétna
Jakub Dobeš, DiS. housle, PHV, hudební nauka, smyčcové soubory
Jaroslav Dvořák trubka, tenor, tuba, zobcová flétna, dechové orchestry
Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, flétnové soubory
Marie Dvořáková sólový zpěv
Mgr. Lenka Fikejzová klavír, klavírní praxe
Bohumil Havelka bicí nástroje
Bc. Petr Jeníček zobcová a příčná flétna, saxofon, jazzový orchestr
Miroslav Jindra zobcová flétna, bicí nástroje
Petr Kašpar, DiS. EKN, klavír, praxe EKN
Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv
Mgr. Hana Mohrová klavír, klavírní praxe, hudební nauka, soubor Boomwhackers
MgA. Lukáš Moravec trombón, kytara (klasik, elektrická, basová), komorní soubory
Mgr. Veronika Navrátilová, DiS. klavír
Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv
Mgr. Veronika Plívová kytara, kytarový soubor
Mgr. Martin Pražák EKN, praxe EKN
Mgr. Dana Pražáková sólový a sborový zpěv
Mgr. Karel Sax EKN
Blanka Šefrnová  klavír, klavírní praxe
MgA. Vojtěch Šembera skladba/kompozice, hudební nauka, sólový zpěv
Lukáš Tomeš klavír, klavírní praxe
Karel Tóth kytara, kytarový soubor
Michaela Tóthová, dipl.um. sólový a sborový zpěv
Martina Zobačová, dipl.um. akordeon, EKN

Taneční obor:

Petr Palas, dipl. um.  
Mgr. Květoslava Hrubešová  

Výtvarný obor:

Mgr. Pavel Fiala  
Mgr. Ivana Fialová  
Petra Macháčková  

Provozní zaměstnanci:

Hana Dobešová uklízečka
Miluše Tschischková uklízečka
Josef Krčmář školník