ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2023-2024

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR

Adéla Matějíčková                                    2. cena

Marie Půlkrábková                                    2. cena

Karel Nečas                                                3. cena

Amálie Pechancová                                  1. cena s postupem

Veronika Šauerová                                     čestné uznání

Marie Stodolová                                         3. cena

Lucie Svojanovská                                     1. cena

Tereza Běťáková                                        2. cena

Barbora Krátká                                           3. cena

 

 

V mezinárodní soutěži komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka 2023 se naši žáci umístili:

tercet ve složení Kristýna Lipenská, Michaela Márová a Jolana Šimková získal 1. místo

tercet ve složení František Šperka, Patrik Popelka a Mikuláš Kalvoda získal 2. místo a zvláštní cenu poroty

tercet ve složení Kateřina Hnátová, Natálie Makovská a Nela Stupenová získal 2. místo