ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2022-2023

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ

Flétnové duo                                            bronzové pásmo

Březotrio                                                   bronzové pásmo

Trubači Svitavy                                        stříbrné pásmo

Žesťový soubor                                       zlaté pásmo a mimořádné ocenění poroty

Pěvecké duo Svitavy                              stříbrné pásmo

Pěvecké duo MAKA                               stříbrné pásmo

Pěvecké duo MIKI                                  stříbrné pásmo

Pěvecké trio PANDAMIK                       zlaté pásmo

Pěvecké trio La Liena                            zlaté pásmo a mimořádné ocenění poroty

Bubny Svit                                               stříbrné pásmo a mimořádné ocenění poroty

JOKE Svitavy                                          mimořádné ocenění poroty

houslové duo Svitavy                            stříbrné pásmo

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ

Ludmila Nahodilová                                zlaté pásmo ve hře na housle

Viktorie Roidlová                                     stříbrné pásmo ve hře na housle

Juraj Mjachký                                          bronzové pásmo ve hře na klavír

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA EKN

Ilona Halamková                                      1. cena

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ VE SBOROVÉM ZPĚVU

Svitavánek                                                 1. cena s návrhem na postup do ústředního kola

Svitavský dětský sbor                              2. cena

Proměny                                                     2. cena

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI PĚVECKÝCH SBORŮ PORTA MUSICAE V  LIBERCI

Svitavský dětský sbor                              zlaté pásmo

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI PRAŽSKÝ PĚVEC

Eva Kopřivová                                           čestné uznání a cena poroty

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI PLZENECKÉ HOUSLIČKY

Viktorie Roidlová                                      1. cena

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU ŽESŤOVÝCH DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

žesťový soubor                                          1. cena s postupem do ústředního kola

                                                                      2. cena v ústředním kole

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DŘEVĚNÝCH DECHOVÝCH  NÁSTROJŮ

flétnové duo                                                3.cena

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ SVITAVY V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA AKORDEON

Jonáš Komůrka                                          2. cena