ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Přijímací řízení

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

 

1. kolo přijímacího řízení se koná ve dnech:

25. a 26.4. -   pro Březovou n. Svitavou

25. až 29.4. - pro Svitavy

 

Přijímací řízení proběhne do hudebního, výtvarného i tanečního oboru.

Způsob konání prezenčním způsobem.

K přijímacímu řízení je nutné se přihlásit přes rezervační web:  https://zussvitavy.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2022-04

Přihlásit se bude možné od 12.4. do 24.4. včetně.

 

K přijímacímu řízení s sebou přineste, prosíme, vyplněný kontaktní formulář /ke stažení ve formátu pdf zde:

/www/kf/uf/files/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20-%20kontaktn%C3%AD%20%C3%BAdaje%20-%20tabulka%20pro%20rodi%C4%8De.pdf

 

UPOZORNĚNÍ: Účastnit se přijímacího řízení bez rezervace termínu nebude možné.

 

S požadavky i postupem při přijímacím řízení se můžete seznámit v části Pro rodiče/Kriteria pro přijetí.

Na co se můžete přihlásit:

Přehled studijních zaměření v hudebním oboru                                            

Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na elektronické klávesové nástroje                      

Hra na housle, Hra na violoncello                                                                        

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon                                  

Hra na trubku, Hra na tenor, Hra na trombón, Hra na lesní roh, Hra na tubu                                         

Hra na kytaru, Hra na baskytaru, Hra na elektrickou kytaru            

Hra na bicí nástroje                                                                                  

Sólový zpěv, Sborový zpěv                                                                                                   

Hra na akordeon   

Skladba           

Součástí vzdělávání hudebního oboru je i výuka předmětu Hudební nauka, Hra na nástroj v kolektivu, Hudební praxe,  Klavírní praxe, Praxe EKN. Na škole působí několik pěveckých sborů, Dechový orchestr, Jazzový orchestr, Smyčcový orchestr, Kytarové soubory, různá komorní sdružení dechových a bicích nástrojů, akordeonový soubor, soubor Boomwhackers.                                                                                           

Výtvarný obor vyučuje klasické výtvarné techniky plošné a prostorové tvorby, ale také multimediální tvorbu.

Taneční obor nabízí výuku moderního, scénického i klasického tance.

U všech studijních oborů trvá přípravné studium dva roky (od 5 do 7 let věku).

Do prvního stupně žáci nastupují od svých 7 let.