ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Přijímací řízení

Odkaz na rezervaci přijímacího řízení : zde

Výtvarný obor

Učebna 311 (druhé patro, p. uč. Fiala)

Zájemci o výtvarný obor budou pracovat ve dvou skupinách: 1. od 14 do 15 hod. a 2. od 15 do 16. hod. po 12 dětech. Přihlásíte se tedy do některého volného -

zeleného čtverečku a čas zkoušky bude pro vás vždy na začátku dané hodiny. Příklad: přihlásím se na zkoušku 14:45 - moje zkušební skupina bude od 14 do 15 hod.

 Taneční obor

Učebna 009 (p. uč. Hrubešová)

Přijímací řízení bude probíhat ve skupinách po třech dětech 15 minut. Přihlásíte se tedy do některého volného - zeleného čtverečku a čas zkoušky bude pro vás vždy

na začátku dané čtvrthodiny. Příklad: přihlásím se na zkoušku 15:25 - moje zkušební skupina bude od 15:15 do 15:30 apod.