ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2019-2020

 

 

OCENĚNÍ ŽÁCI – školní rok 2019/2020

 

Ocenění je udělováno za mimořádnou činnost a výsledky v daném školním roce, které vedly k zviditelnění ZUŠ Svitavy ve městě i širším dosahu.

 

PK kytary

 

1. Barbora Janků - 6. r. - hra na kytaru - za reprezentaci ZUŠ Svitavy na soutěži ZUŠ - kytara - 1. místo - okresní kolo.              

vyučující – V. PLÍVOVÁ

 

2. Kristýna Lipenská 3. r. - hra na kytaru - za reprezentaci ZUŠ Svitavy na soutěži ZUŠ - kytara - 1. místo - okresní kolo.   

vyučující – K. TÓTH

 

PK klavír, varhany

 

3. Tereza Jansová- 3.r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ

vyučující - J. MIMROVÁ

 

4. Veronika Šafaříková - 6.r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ                                                             

vyučující - H. MOHROVÁ

 

5. Tereza Běťáková  - 6.r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ                                                      

vyučující - H. MOHROVÁ

 

6. Juraj Mjachký  - 3.r. klavír - za reprezentaci školy v rámci projektu Šance pro mládí na koncertu Moravského tria     

vyučující -  L. TOMEŠ

    

7. Jan Svojanovský  - 2./ II. klavír - za reprezentaci školy na koncertu v partnerském městě Strzelin                           

vyučující -  L. TOMEŠ

 

8. Adéla Jurková - 5.r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ                                                          

vyučující - B. ŠEFRNOVÁ

 

9. Michal Ďuriančík - 7.r. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ                                                                  

vyučující - B. ŠEFRNOVÁ

 

10. Ráchel Kellerová - 2.r./II. klavír - za postup do okresního kola klavírní soutěže ZUŠ                                                 

vyučující - B. ŠEFRNOVÁ

 

11. Dominik Boček - 2.r. /II.  varhany - za vystoupení v rámci projektu Šance pro mladé na Slavnostním koncertu KPH v kostele sv. Jiljí 1. září 2019         

vyučující - F. BOČEK

 

PK smyčce

 

12. Ludmila Nahodilová, 5.r. housle :

- vystoupení na Novoročním koncertu v partnerském městě Strzelin - Polsko (29.1.2020)

-  účinkování na koncertu KPH v rámci projektu Šance pro mládí (Trio Incendio, 27.2.2020)

- reprezentace ZUŠ Svitavy na Mladém pódiu v Teplicích (29.2.2020)

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská Třebová (10.3.2020)                       

vyučující - K. BENEŠOVÁ 

 

13. Viktorie Roidlová, 1.r. housle:

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská Třebová (10.3.2020)

vyučující - K. BENEŠOVÁ 

14. Anežka Kopecká, 2.r.housle:

- 1. cena v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská Třebová (10.3.2020)

vyučující - K. BENEŠOVÁ 

15. Magdaléna Ingrová, 3. roč. violoncello

- 1. cena s postupem  v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Moravská Třebová (10.3.2020)

 vyučující – R. PECHANCOVÁ

 

PK zpěv

 

16. Eva Kopřivová, 4.roč zpěv,  - 3. místo (Písňová soutěž B. Martinů v Praze)

17. Eliška Udržalová, IV. roč. zpěv - ČU (Písňová soutěž B. Martinů v Praze)

18. Štěpán Maruš, III. roč. zpěv – 3. místo (Písňová soutěž B. Martinů v Praze), Svitavský slavík 2020

19. SDS a Proměny  - reprezentace + Cena diváků + mimořádná spolupráce na festivalu v Meissenu                         

vyučující - D. PRAŽÁKOVÁ

20. Martina Koudelková, I./II. zpěv

- vystoupení na Novoročním koncertu v partnerském městě Strzelin - Polsko (29.1.2020)

vyučující – R. PECHANCOVÁ

 

 

Výtvarný obor

 

21. Denisa Burešová – 1. místo - výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardub. kraje

 vyučující – I. FIALOVÁ

22. Tereza Novotná - 3. místo -  výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardub. kraje

vyučující – I. FIALOVÁ

23. Klára Vaverová -  finále výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

vyučující – I. FIALOVÁ

24. Veronika Nováková – přijetí na SŠUP Ústí nad Orlicí a SŠUP Brno

vyučující – P. FIALA

25. Viktorie Fedrselová – přijata na VŠ

vyučující – P. FIALA

 

 

Písňová soutěž B. Martinů

(celostátní soutěž konaná v Praze)

Eva Kopřivová - 3. místo

Štěpán Maruš - 3. místo

Eliška Udržalová - čestné uznání

            žáky připravila Dana Pražáková

 

Festival sborového zpěvu - Meissen

Pěvecké sbory Proměny a Svitavský dětský sbor - Cena diváků

            sbory připravila a vedla Dana Pražáková

 

Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT

okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje

               housle: Viktorie Roidlová - 1. místo s postupem

                            Ludmila Nahodilová - 1. místo s postupem

                            Anežka Kopecká - 1. místo 

             žákyně připravila Karolína Benešová

                violoncello: Magdaléna Ingrová - 1. místo s postupem

             žákyni připravila Renata Pechancová

okresní kolo ve hře na kytaru

                             Kristýna Lipenská - 1. místo

              žákyni připravil Karel Tóth

                             Barbora Janků - 1. místo

               žákyni připravila Veronika Plívová

 

Celostátní výtvarná soutěž "Zdravá nemocná příroda"

                             Denisa Burešová - 1. místo

                             Tereza Novotná - 3. místo

                             Klára Vaverková - postup do finále

                žákyně připravila Ivana Fialová