ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, děkujeme vám za vyplnění online formuláře k distanční výuce. Celkem reagovalo 183 z vás.

Vaše odpovědi nám poskytly odpovídající zpětnou vazbu. Výsledky ankety včetně některých odpovědí najdete zde.