ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Termínový kalendář

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

1. Zahájení školního roku
2. Schůzka rodičů žáků přípravných oddělení
7. Příjímací řízení (doplnění uvolněných míst)
20. Provozní porada
24. - 28. Soustředění pěveckých sborů, Daňkovice
28. Státní svátek

ŘÍJEN

3. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
10. Svitavský slavík - výběrové kolo, sál ZUŠ
15. - 16. Pěvecká soutěž B. Martinů Praha
18. Provozní porada
21. Mezinárodní pěvecká soutěž, Handlová
24. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
25. Svitavský slavík - finálový večer, Fabrika
26. - 27. Podzimní prázdniny
28. Státní svátek

LISTOPAD

4. - 6. Střědoškolská soutěž pěveckých sborů, Hradec Králové
4. Koncert bicí a hosté, Fabrika
8. - 10. Družební návštěva ZUŠ Žiar nad Hronom
14. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
17. - 19. Celostátní soutěž pěveckých sborů, Liberec
17. Státní svátek
18. Ředitelské volno
22. Pedagogická rada a provozní porada
22. Koncert tříd bicích nástrojů, Fabrika
27. Adventní koncert - kostel Navštívení p. Marie

PROSINEC

4. Vánoce ve Svitavách, Fabrika
12. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
15. Vánoční koncert při svíčkách - Ottendorferův dům
16. Provozní porada
23. -  2.1. Vánoční prázdniny

LEDEN

17. Pedagogická rada a provozní porada
30. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
  Výstava výtvarného oboru, Trám

ÚNOR

3. Pololetní prázdniny
6. Klávesové setkání, sál ZUŠ
15. Koncert pěveckých sborů, Fabrika
27. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
21. Provozní porada

BŘEZEN

1. Kytarové setkání, Nadace J. Plívy
6. - 12. Jarní prázdniny
13. Výstava výtvarného oboru - vernisáž, Trám
20. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
21. Provozní porada
22. Koncert sólistů - dechové nástroje, Ottendorferův dům
28. Koncert učitelů, Ottendorferův dům
29. Koncert smyčců, Nadace J. Plívy

DUBEN

6. Velikonoční prázdniny
7. - 10. Velikonoce
20. Setkání u klavíru, Ottendorferův dům
24. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
25. Pedagogická rada a provozní porada
25. Komorní kytara, Ottendorferův dům
25. Koncert dechových a bicích nástrojů, Ottendorferův dům
26. - 27. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - 1. kolo

KVĚTEN

3. Koncert absolventů, Ottendorferův dům
10. - 12. Svitavské komoření - celostátní soutěžní přehlídka komorní hry
16. Provozní porada
17. Koncert absolventů, Ottendorferův dům
18. Zájezd na koncert do Prahy, PK EKN
.22. - 26. ZUŠ OPEN
22. Rodinný koncert, Ottendorferův dům
24. Koncert absolventů, Ottendorferův dům
29. Žákovský hudební večer, sál ZUŠ
24., 25. a 29. Zkoušky na taneční akademii, Fabrika
30. a 31. Taneční akademie, Fabrika (dopoledne vystoupení pro školy)
  výstava absolventů VO, Živá zeď u Alberta

ČERVEN

7. Koncert absolventův, Ottendorferův dům
9. Pěvecký koncert, Ottendorferův dům
5. - 9.. Postupové zkoušky
14. Koncert absolventů, Ottendorferův dům
15. Závěrečný koncert, Fabrika
20. Pedagogická rada a provozní porada
28. Letní zahrada
26. - 27. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 - 2. kolo
30. Vydávání vysvědčení

ČERVENEC, SRPEN

1. Letní prázdniny
28.8. Úvodní provozní porada školního roku 2023/2024

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.