ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Termínový kalendář

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

1. Zahájení školního roku
3. Schůzka rodičů žáků přípravných oddělení
22. Provozní porada
25.-26. Soustředění pěveckých sborů
28. Státní svátek

ŘÍJEN

2. Koncert bývalých absolventů, Ottendorferův dům
3. VÝTVARNÉ OHLÉDNUTÍ (výstava bývalých učitelů a absolventů) -75. výročí
4. Zájezd na divadelní představení - Brno
14. - 16. Nahrávání CD, Ottendorferův dům
20. Provozní porada
21. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ (Fabrika, 75. výročí)
29. - 30. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

7. Celostátní přehlídka středoškolských sborů - pěvecký sbor Proměny
9. VEČER TANCE (Fabrika, 75. výročí)
11. Žákovský hudební večer, sál školy
24. Provozní porada, pedagogická rada
25. SLAVNOSTNÍ KONCERT (Fabrika, 75. výročí)
29. ADVENTNÍ KONCERT

PROSINEC

6. VÁNOCE VE SVITAVÁCH, FABRIKA
15. Vánoční koncert při svíčkách, Ottendorferův dům (PK klavír)
16. Žákovský hudební večer, sál školy
22. Provozní porada
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny

LEDEN

19. Provozní porada, pedagogická rada
20. Žákovský hudební večer, sál školy
27. Svitavský slavík - výběrové kolo, ZUŠ
29. Pololetní prázdniny

ÚNOR

9. SVITAVSKÝ SLAVÍK - FINÁLE, FABRIKA
15. - 19.. Jarní prázdniny
23. Provozní porada

BŘEZEN

3. KYTAROVÉ SETKÁNÍ, NADACE
10. JARNÍ "RODINNÝ" KONCERT, OTTENDORFERŮV DŮM
17. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ, FABRIKA
23. Provozní porada
24. KONCERT UČITELŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
? KONCERT UČITELŮ, Březová nad Svitavou
31. SETKÁNÍ U KLAVÍRU, OTTENDROFERŮV DŮM

DUBEN

1. - 5. Velikonoční prázdniny
14. Žákovský hudební večer, sál školy
16. - 18. FAPS, FABRIKA
20. Provozní porada, pedagogická rada
26. - 30. Přijímací řízení pro školní rok 2021/ 2022 - 1. kolo
  Přehrávky absolventů (termíny dle rozhodnutí předmětových komisí)

KVĚTEN

5. KONCERT ABSOLVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
12. KONCERT ABSOLVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
18. Provozní porada
19. KONCERT ABSLOVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
20. KOMORNÍ KYTARA, OTTENDROFERŮV DŮM
24. - 26. SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ - Celostátní soutěžní přehlídka komorní hry
? ZUŠ OPEN

ČERVEN

2. KONCERT ABSOLVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
2. - 3. TANEČNÍ AKADEMIE, FABRIKA
4. PĚVECKÝ KONCERT, OTTENDORFERŮV DŮM
7. - 11. Postupové zkoušky - hudební obor
15. Provozní porada, pedagogická rada
18. ZÁVĚREČNÝ KONCERT, FABRIKA
22. Závěrečné vystoupení žáků PHV
23. LETNÍ ZAHRADA + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. - 25. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 2. kolo
30. Vydávání vysvědčení

ČERVENEC, SRPEN

  letní prázdniny
24.8. Provozní porada

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.