ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Termínový kalendář

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

4. Zahájení školního roku
4. Schůzka rodičů žáků přípravných oddělení
6. Příjímací řízení (doplnění uvolněných míst)
11. Zájezd na varhanní festival do Olomouce
20. Zájezd TO na vystoupení Laterny Magiky
23. Vystoupení SDS na Dnu česko-německé kultury
26. Provozní porada
28. - 1.10. Soustředění pěveckých sborů, Daňkovice
28. Státní svátek

ŘÍJEN

13. - 14. Písňová soutěž B. Martinů - Praha
17. Školení řidičů referentů
23. Žákovský hudební večer
31. Provozní porada

LISTOPAD

13. Žákovský hudební večer
21. Provozní porada
21. Pedagogická rada

PROSINEC

2. Vánoční zpívánky ve Vile
3. Adventní koncert Svitavy
3. Rozsvícení vánočního stromu - Březová
11. Adventní koncert Březová
12. Vánoční koncert - Fabrika Svitavy
14. Koncert při svíčkách - Ottendorferův dům
18. Vánoční besídka smyčcového oddělení
19. Provozní porada
24. Dětská mše - Březová

LEDEN

16. Provozní porada
16. Pedagogická rada
22. Žákovský hudební večer
31. Koncert pěveckých sborů - Fabrika Svitavy

ÚNOR

5. Svitavský slavík - výběrové kolo - sál ZUŠ
20. Svitavský slavík - finále - Fabrika Svitavy
26. Žákovský hudební večer
27. Provozní porada

BŘEZEN

4. Žákovský hudební večer
5. Klávesové setkání - EKN
6. Kytarové setkání - Nadace J. Plívy
7. Koncert dechařů - Ottendorferův dům
26. Provozní porada

DUBEN

3. Koncert učitelů - Ottendorferův dům
10. Jarní smyčcový koncert - Ottendorferův dům
15. Žákovský hudební večer
15. Koncert bicích a kapel - Fabrika Svitavy
17. Setkání u klavíru - Ottendorferův dům
23. Provozní porada
23. Pedagogická rada
23. Komorní kytara - Ottendorferův dům
24. Koncert dechových souborů - Ottendorferův dům

KVĚTEN

9. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
14. - 17. Svitavské komoření
20. Žákovský hudební večer
21. Provozní porada
23. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
27. Zkoušky na Večer tance - Fabrika Svitavy
29. - 30. Večer tance - Fabrika Svitavy
31. Taneční představení pro školy - Fabrika Svitavy

ČERVEN

3. - 7. ZUŠ OPEN
3. Rodinný koncert - Ottendorferův dům
6. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
17. Závěrečný koncert - Fabrika Svitavy
18. Provozní porada
18. Pedagogická rada
26. Letní zahrada

ČERVENEC, SRPEN

1.7. - 31.8. Prázdniny

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.