ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Termínový kalendář

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

1. Zahájení školního roku
24. - 27. Soustředění pěv. sborů Daňkovice
27. Ředitelské volno
28. Státní svátek

ŘÍJEN

5. Provozní porada
13. Vystoupení pro seniory - Fabrika
15. Pěvecká soutěž B. Martinů Praha
16. Vystoupení na setkání ČD - Fabrika
19. Zájezd tanečního oboru do ND Brno
25. a 26. Ředitelské volno
27.a 29. Podzimní prázdniny
28. Státní svátek

LISTOPAD

8. Žákovský hudební večer - sál ZUŠ
15. Žákovský hudební večer - sál ZUŠ
16. Pedagogická rada a provozní porada
17. Státní svátek
17. soutěž pěv. sborů Mezzochori Hradec Králové
19. Koncert bicí+Rockovka - Fabrika
26. Seminář EKN M. J. Tomka z firmy Yamaha -sál ZUŠ
28. Adventní koncert - kostel Navštívení p. Marie

PROSINEC

5. Vánoční koncert
15. Vánoční koncert při svíčkách - Ottendorferův dům
21. Provozní porada
22. Vánoční koncert smyčců - Ottendorferův dům
23.-31. Vánoční prázdniny

LEDEN

18. Pedagogická rada a provozní porada
24. Žákovský hudební večer - sál ZUŠ
31. Pololetní vysvědčení

ÚNOR

2. Koncert pěveckých sborů -Fabrika
4. Pololetní prázdniny
21. Klávesové setkání - sál ZUŠ
22. Provozní porada
28. Jarní prázdniny

BŘEZEN

1. - 4. Jarní prázdniny
16. Kytarové setkání - Nadace J. Plívy
18. Jarní rodinný koncert - Ottendroferův dům
21. Žákovský hudební večer - sál ZUŠ
22. Setkání u klavíru - Ottendorferův dům
29. Provozní porada

DUBEN

1. Koncert učitelů - Ottendorferův dom
6. Setkání komorních souborů - dechy - Ottendorferův dům
13. Smyčcový koncert - Ottendorferův dům
14. Velikonoční prázdniny
15. a 18. Státní svátek
19. Pedagogická rada a provozní porada
25. Žákovský hudební večer - sál ZUŠ

KVĚTEN

3. Komorní kytara - Ottendorferův dům
10. Provozní porada
11. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
16. až 18. Svitavské komoření - Ottendorferův dům
18. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
30. a 31. Taneční akademie - Fabrika

ČERVEN

1. Koncert absolventův - Ottendorferův dům
3. Pěvecký koncert - Ottendorferův dům
8. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
15. Koncert absolventů - Ottendorferův dům
17. Závěrečný koncert - Fabrika
21. Závěrečné vystoupení žáků PHV
23. Pěvecký koncert - Ottendorferův dům
25. Letní zahrada a Svitavský slavík - park J. Palacha

ČERVENEC, SRPEN

1. Letní prázdniny
   

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.