ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Aktuality

 

Audiozáznam z profilového CD ZUŠ Svitavy "Více-výroční" najdete pod odkazem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKgfyc1kAa9FavvqMOl3j4p1i7i5coBoz

Videozáznam "Co se podařilo ve školním roce 2021/2022" uveřejněný na Závěrečném koncertu najdete pod odkazem:

https://youtu.be/0_tTI6ePxkU

Videozáznam ze Slavnostního koncertu pěveckých sborů ZUŠ Svitavy z 6.5.2022 najdete pod odkazem:

https://youtu.be/miQrWKXu9Lg

Videoprohlídku naší školy najdete na školním kanálu naší ZUŠky na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=Iz-hiaHWCEc