ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Aktuality

 

Zahájení školního roku 2022/2023 v hudebním oboru proběhne 1. září v 9 - 12 hodin.

Výtvarný obor bude zahájen 5. září již řádnou výukou od 15.20.

Podrobnější informace o provozu odloučeného pracoviště podá paní Milada Dvořáková.