ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2020-2021

V mezinárodní pěvecké soutěži Pražský pěvec 2021 se umístily žákyně naší ZUŠ :

Naděžda Šufanová ze třídy R. Pechancové 1. místo ve III. kategorii a diplom za přednes písně Tužba

Eva Kopřivová ze třídy D. Pražákové čestné uznání ve II. kategorii a Cena sympatie Jiřiny Markové-Krystlíkové

BLAHOPŘEJEME!

 

Naděžda Šufanová, žákyně Renaty Pechancové byla přijata ke studiu sólového zpěvu na Konzervatoř Brno.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

 

Pavel Hnát získal 1. místo ve výtvarné soutěži "Kde končí svět 2019/2020".

Blahopřejeme!