ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

PLÁN ČINNOSTI ZUŠ pro školní rok 2023/2024

Základní umělecká škola Svitavy je tříoborovou školou, která vzdělává ve školním roce 720 žáků v hudebním, tanečním a výtvarném umění. Výuka probíhá kolektivní, skupinovou i individuální formou. Ve škole učí vzdělaní odborníci, kteří jsou schopni samostatné umělecké činnosti. Zajímají se o moderní postupy výuky a jsou schopni kvalitně připravit žáky i na navazující typy studia s uměleckým zaměřením. Škola působí nejen jako vzdělávací, ale také jako kulturní a společenská instituce. V rámci své činnosti se podílí na životě města a okolí.

Celý dokument ve formátu PDF: Plán činnosti 2023-2024.pdf