ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Zaměstnanci školy

  Hudební obor:

Marcela Černá klavír, klavírní praxe, zobcová flétna
Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, flétnové soubory, klavír
Marie Dvořáková sólový zpěv, hudební nauka, housle
MgA. Lukáš Moravec trombón, kytara (klasik, elektrická, basová), komorní soubory
Martina Zobačová, dipl. um. akordeon, EKN, akordeonový soubor

 

  Výtvarný obor:

Mgr. Pavel Fiala plošná tvorba, prostorová tvorba, výtvarná kultura, PVV

 

  Provozní zaměstnanci:

Simona Dernerová uklízečka