ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Termínový kalendář

Termínový kalendář

24.10.2022 
12.12.2022  Adventní koncert, kostel sv. Bartoloměje
20.12.2022  Vánoční besídka
duben 2023  Koncert učitelů
květen 2023 Absolventský koncert
květen 2023 ZUŠ OPEN
červen 2023 Závěrečný koncert