ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

 

Doplňující přijímací řízení se koná:

7. 9. 2022 od 15:00 do 17:00 v prostorách školy

 

Přijímací řízení proběhne do hudebního (klavír, keyboard, akordeon) i tanečního oboru.

Způsob konání prezenčním způsobem.

 

S požadavky i postupem při přijímacím řízení se můžete seznámit v části Pro rodiče/Kriteria pro přijetí.