ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Sborový zpěv na Základní umělecké škole Svitavy

Výuka sborového zpěvu v naší škole má bohatou tradici a na škole úspěšně působí hned několik pěveckých sborů. Paní učitelka Ludmila Merkudová pracuje s mladším přípravným sborem Cvrčci a paní učitelka Dana Pražáková vede starší přípravný sbor Svitavánek, koncertní Svitavský dětský sbor a smíšený komorní sbor Proměny. Třídní pěvecké sbory má i paní učitelka Michaela Tóthová.

CVRČCI

Tento mladší přípravný sbor tvoří vybraní žáci přípravné hudební výchovy ve věku 5 - 7 let. Děti se učí při zpěvu správně stát, dobře vyslovovat a čistě intonovat. Součástí výuky je „hra na tělo“, používání Orffových nástrojů a taneční vyjádření písní.

Poprvé sbor vystupuje na konci prvního pololetí, ve druhém pololetí plánuje účast na Krajské soutěži dětských pěveckých sborů a vystoupí také na dalších školních koncertech. Na základě postupové zkoušky mohou žáci přestoupit do staršího přípravného sboru.

SVITAVÁNEK

Je starší přípravný sbor, který navštěvují žáci od 8 do 11, případně 12 let. Repertoár sboru tvoří písně lidové a umělé v náročnějších jednohlasých a dvojhlasých úpravách a dětské také muzikály.

Svitavánek vystupuje několikrát v roce na koncertech školy. V Krajské přehlídce dětských pěveckých sborů získal několikrát zlaté pásmo, v r. 2008 s postupem do celostátní přehlídky. Z celostátní soutěže Zahrada písní v Praze přivezl sbor dvakrát stříbrné pásmo a z mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci jedno zlaté a jedno stříbrné pásmo. Na základě postupové zkoušky vybraní žáci přestupují do koncertního sboru.

SVITAVSKÝ DĚTSKÝ SBOR

Koncertní sbor Základní umělecké školy Svitavy navštěvují žáci od 12 (výjimečně i 11) do 19 let. Repertoár sboru je obsáhlý - od písní lidových, skladeb 16. - 20. století až po současné autory od jednohlasu po čtyřhlas. K oblíbeným skladatelům patří B. Smetana, A. Dvořák, B. Martinů, M. Uherek, M. Raichl, Z. Lukáš, L. Fišer, B. Chilcott. V repertoáru má skladby v češtině, slovenštině, ruštině, italštině, němčině, francouzštině, hebrejštině a angličtině.

K nejvýznamnějším cenám, které Svitavský dětský sbor získal, patří zlatá pásma v Krajské přehlídce pěveckých sborů - 2x s postupem do celostátní přehlídky, zlatá pásma z celostátní soutěže Zahrada písní, stříbrná pásma z celostátní soutěže Porta Musicae a zlatá pásma z mezinárodní soutěže Svátky písní v Olomouci.

Kromě pravidelných koncertů ve Svitavách sbor účinkoval na festivalech v Čechách i v zahraničí. Pravidelně se účastní koncertní spolupráce s partnerským městem Svitav Žiar nad Hronom. S velmi vydařeným muzikálem Komárkova ženitba od F. Trnky vyzpíval Svitavský sbor cenu na sborovém festivalu v Míšni. Významným úspěchem sboru byla účast na festivalu Smetanova Litomyšl.

PROMĚNY

Smíšený komorní sbor Základní umělecké školy Svitavy tvoří starší a bývalí členové Svitavského dětského sboru. Repertoár tvoří skladby od renesance po současnost nejčastěji čtyřhlasé. Sbor získal několik zlatých pásem v celostátní soutěži Zahrada písní v Praze a v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.