ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Hosté

Svitavský vokální xtet "SYXTET"

více na: https://www.facebook.com/syxtet/

 

Pěvecké sdružení "DALIBOR"

více na: http://dalibor.svitavy.cz/

 

Pěvecký sbor "ČERVÁNEK"