ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Občanské sdružení přátel ZUŠ Svitavy

Název: Občanské sdružení přátel ZUŠ Svitavy

IČO: 69171424

Forma: spolek

Adresa: T. G. Masaryka 2095/25A; 568 02 Svitavy

Datum vzniku a zápisu: 30. prosince 1998