ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Taneční obor

Taneční obor je na ZUŠ Svitavy etablovaným oborem s dlouholetými kvalitními výsledky. Umožňuje a pomáhá rozvíjet taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v uměleckých souborech různého zaměření nebo v povolání, pro která je znalost tance a kultura pohybu důležitá. Pro talentované žáky je přípravou na studium taneční konzervatoře. Základní krédo tanečního oboru lze také jednoduše definovat jako kvalitní náplň volného času pro děti, které tanec baví.

Vyučování je rozděleno do tříd podle věku. Vyučují se předměty současný tanec, klasický tanec, taneční praxe a taneční seminář. Každý rok připravujeme velkou taneční akademii, na kterém se podílí všichni žáci tanečního oboru. Pravidelně se s úspěchem účastníme různých tanečních soutěží. Škola pravidelně pořádá zájezdy na taneční představení profesionálních souborů.