ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Hra na kytaru

KYTAROVÉ ODDĚLENÍKytara

Kytarové oddělení ve Svitavách vzniklo v roce 1977. Na naší škole, můžete s kytarou začít již v předškolním věku. Snažíme se propojit klasickou hru na kytaru s nácvikem doprovodů ke zpívaným písním. Žáci se učí hrát podle notového zápisu a také podle akordových značek. Výuka probíhá individuálně jednou týdně. Starší žáci jsou začleněni do kytarových souborů. Kytara je velmi populární nástroj, který je cenově dostupný, snadno přenosný a dá se použít jako nástroj sólový i doprovodný.

 

Slavní hudebníci o kytaře řekli:

„Kytara se nejkrásnější nástroj. Škoda, že je tak obtížné na ni hrát.“

Claude Debussy

„Jestliže některý nástroj dokáže napodobit orchestr v malém, pak je to jedině kytara.“

Ludwig van Beethoven

„Někdy budete chtít kytaru odložit, budete ji nenávidět. Ale pokud se jí budete držet, odměna se dostaví.“

Jimi Hendrix