ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

2020 - Vernisáž výstavy "Výtvarné ohlédnutí" k 75. výročí založení ZUŠ

Publikováno: 02.06.2022