ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

ZUŠ vyhlašované Spolkem UR a MŠMT

Ve školním roce 2023/2024 budou probíhat soutěže v oborech:

Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na smyčcové nástroje, Sotěžní přehlídka pro dechové orchestry, Soutěžní přehlídka pro jazzové a taneční orchestry, 

Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru a Soutěžní přehlídka výtvarného oboru

Propozice soutěží 2023/2024.pdf