ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

ZUŠ vyhlašované MŠMT

Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v hudebním a literárně dramatickém oboru č.j. MSMT-27167/2018-1.

Celý dokument ve formátu PDF: Propozice soutěží ZUŠ 2022-2023.pdf