ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Svitavský slavík

Svitavský slavík 2022 - výsledky:

 

Video z finále soutěže v populárním zpěvu Svitavský slavík 2022 najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=VCrkqoRJBNY

 

 

Video z finále soutěže v populárním zpěvu Svitavský slavík 2021 najdete na youtube.com:

https://youtu.be/PuEyI9vzR9Q

 

Svitavský slavík 2021 - výsledky:

 

Video z finále soutěže v populárním zpěvu Svitavský slavík 2020 najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=KTlrwTBnzV8

 

Svitavský slavík 2020 - výsledky:

 

Svitavský slavík 2019 - výsledky: