ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Svitavské komoření

                                                                               

                                                                                   Celostátní soutěžní přehlídka komorních seskupení

                                                                       SVITAVSKÉ  KOMOŘENÍ

                                                                                                           (“Komořina žádná dřina”)

Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů organizovaná Základní uměleckou školou Svitavy za podpory Pardubického kraje a města Svitavy je platformou,

která umožňuje prezentaci libovolných komorních seskupení tvořených žáky ZUŠ nebo jiných škol uměleckého zaměření. Projekt si klade za cíl sdružovat tvůrčí jedince

a podporovat rozvoj jejich uměleckého nadání. Složení souborů je bez nástrojového omezení, včetně kombinací se zpěvem. Jednotlivá vystoupení budou odbornou porotou

oceněna zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem nebo čestným uznáním. Každý účastník má tak možnost sdílet své dovednosti a posoudit je v širším kontextu.

Porota může udělit další mimořádná ocenění.

 

Odkaz na programovou brožuru zde.

Odkaz na propozice soutěže zde.

Odkaz na elektronickou přihlášku zde.

Odkaz na DVD ze soutěžní přehlídky zde.