ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Svitavské komoření

Vážení příznivci komorní hudby,

Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů Svitavské komoření proběhne 16. až 18.5.2022.

Další informace najdete zde:

 

Odkaz na online vyplnění přihlášky do soutěže zde:

https://forms.gle/vpfkniQCkXRGgRuR7

Video z celostátní přehlídky komorních souborů "Svitavské komoření 2019" najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=H0KOo4yr6A4&ab_channel=ZU%C5%A0Svitavy