ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Výtvarný obor

Výtvarný obor nabízí cestu k poznání výtvarného umění prostřednictvím vlastní tvorby. Cestou rozvíjení vlastní tvořivosti pod odborným vedením se snažíme o obohacení života našich žáků o kvalitní výtvarnou činnost. Učíme je citlivému vnímání okolního světa prostřednictvím výtvarné transformace. Jako průřezový předmět prostupuje naší činností výtvarná kultura, kdy při každém úkolu navazujeme na kulturní bohatství zanechané předešlými generacemi.

Žáky učíme postupně používat různé techniky kresby, malby a grafiky. Rozvíjíme práci s linií, barvou, objemem i prostorem. Žáci mají také možnost realizací ve veřejném prostoru. Na individuální rovině se je snažíme vést k samostatnosti v tvorbě i životě, k otevřenosti ve vnímání umění a světa kolem nás. Klademe důraz na to, aby si kromě hmotných děl na papíře, v hlíně či jiných materiálech, od nás žáci odnášeli i něco z duchovního dědictví. Od září 2020 se výuka rozšířila o předmět multimediální tvorba.

 

Almanach ZUŠ Svitavy-Výtvarné ohlédnutí 2020.pdf