ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Hra na varhany

Hra na varhany

Varhany bývají často nazývány královským nástrojem. Jejich zvukové a technické možnosti jsou inspirací pro mnohé hudebníky, skladatele a improvizátory.

Výuka hry na varhany probíhá na naší škole už od roku 1992. Začínali jsme na jednomanuálovém nástroji v kapli dnes už bývalého Ústavu sociální péče. Roku 1994 se za vydatné podpory  města Svitavy podařilo zakoupit první digitální nástroj italské firmy Viscount. Tento nástroj slouží nyní již jen jako cvičný pro naše studenty.  Pro výuku a školní koncertní vystoupení používáme dnes italský dvoumanuálový nástroj Vivace 60.

Do výuky přijímáme žáky, kteří dokončili první stupeň hry na klavír, tedy od věku 14 – 15 let.

Čtyřletý vzdělávací program nabízí studentům individuální výuku, kde se probírá technika hry na varhany a koncertní literatura. Každoročně vystupují naši žáci na Adventních koncertech v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách  nebo Vánočních koncertech na 4manuálovém koncertním nástroji v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Zde také zakončují svá studia absolventským koncertem.

Společně pak probíhá výuka ve varhanním semináři, kde seznámují s nástrojem, jeho historickým vývojem, technickými specifiky, studují Varhanní doprovod kancionálu nebo Chorálník, a získávají základy improvizace. Pravidelně koncem školního roku pořádáme exkurze  po významných nástrojích v republice.

Někteří z našich studentů se účastní i varhanních soutěží, jako jsou např. Orgnum regium Pardubice nebo Brněnská varhanní soutěž základních uměleckých škol. Řada absolventů působí jako chrámoví varhaníci na různých místech republiky. Ti nejlepší pak pokračují ve studiu varhanní hry na konzervatořích.

 

Odkaz na absolventský koncert Dominika Bočka v kostele sv. Jakuba v Poličce 14.6.2022 zde:

https://www.youtube.com/watch?v=et-4VQf4nBw&list=PLKgfyc1kAa9H1XogWgU4vZ3H-gVq-BPNt&index=12&ab_channel=ZU%C5%A0Svitavy