ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Elektronické klávesové nástroje

 

Elektronické klávesové nástroje (EKN)

- neboli keyboard, lidově řečeno klávesy. Tyto nástroje se staly běžnou součástí nahrávacích studií i tvůrčích dílen řady významných soudobých skladatelů a interpretů. Výuky hry na tento hudební nástroj nabízí i Základní umělecká školy Svitavy. Keyboard je plnohodnotným hudebním nástrojem elektronického typu a není pouze náhradou za klavír. Hráči umožňuje využít řadu možností. Při hře může použít mnoho rytmů a zvukových rejstříků. Může si sám aranžovat doprovody, pracovat s midi soubory, využít propojení s počítačem včetně nahrávacího nebo notačního softwaru. Při výuce na naší škole využíváme repertoár moderní hudby, ale také úpravy hudby klasické. Po zvládnutí základů hry na EKN je výuka rozšířená o předmět Praxe EKN, jehož cílem je praktické propojení znalostí hudební teorie s nástrojovou praxí. Žáci se učí souhře v kolektivu, orientaci v akordových značkách, stylizací jednoduchých doprovodů, ovládání zvukové aparatury k ozvučení celého souboru a práci s notačním a nahrávacím softwarem.

Úspěchy na soutěžích

Žáci naší školy se úspěšně zúčastňují soutěží EKN pořádaných MŠMT. V roce 2013 získali v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN v Brně tři naši mladí muzikanti 2. místo. V roce 2016 na tento velký úspěch navázali další dva žáci, kteří opět získali 2. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na EKN ve Františkových Lázních. V roce 2019 získali všichni tři naši mladí hráči v krajském kole soutěže ve hře na EKN 1. místa včetně dvou zvláštních cen a absolutního vítězství v soutěži. Následně absolvent 2. stupně "vysoutěžil" v ústředním kole mezi jedenácti nejlepšími hráči na EKN z České republiky úžasné 1. místo. V roce 2023 na úspěch našich "klávesáků" navázala 1. místem v krajském kole soutěže Ilona Halamková.