ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Hudební obor

Hudební obor je součástí školy od založení. Nabídka jednotlivých studijních zaměření postupně prošla dílčími změnami souvisejícími s aktuálním obsazením pedagogického sboru. Snahou všech pedagogů hudebního oboru je, aby se hudba stala součástí života našich žáků a ti byli schopni samostatně hrát na zvolený nástroj nebo se mohli zapojit jako členové do amatérských i profesionálních souborů.

Individuální výuka

V současné době vyučujeme hru na klavír, klávesy a akordeon, hru na housle, violoncello, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon. Dechové oddělení nabízí dále hru na trubku, trombón, tenor, tubu. Vyučujeme i hru na bicí nástroje a elektrickou i basovou kytaru. V pěveckém oddělení je vyučován sólový zpěv zaměřený na klasickou i populární hudbu a nabízíme i výuku sborového zpěvu v samostatném studijním zaměření.

Hudební soubory

Výuka v hudebním oboru je zaměřená tak, aby se žáci co nejdříve mohli zapojit do společného muzicírování. Pro zpěváky máme několik pěveckých sborů dle věku žáků. Houslisté a violoncellisté se mohou realizovat ve smyčcovém souboru a souboru lidové hudby. Kytaristé mají dva kytarové soubory ve Svitavách a jeden v Březové nad Svitavou. Ve škole pracuje také několik dechových souborů různé velikosti i zaměření. V nabídce je i akordeonový soubor a několik souborů bicích nástrojů.

 

 

 

 

 

Spolupráce se ZUŠ Žiar nad Hronom

Spolupráce se ZUŠ Žiar nad Hronom

Datum: 04.12.2018

Základní umělecká škola Svitavy a Základná umělecká škola S. Z. Parákovej Žiar nad Hronom před deseti lety zahájily společné setkávání a muzicírování, jako jeden z výstupů dlouholetých družebních kontaktů mezi Svitavami a Žiarom nad Hronom.

...číst článek...