ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Pozvánky a informace

 

Videa žáků a učitelů z času koronavirových omezení i doby předchozí najdete

na školním kanálu naší ZUŠky na youtube.com:

 

https://www.youtube.com/channel/UCPb66Kt23SaVHZALPD1baCQ