ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Pozvánky a informace

Video z distanční výuky čtyřruční hry najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=-NXy7v6F2WE&ab_channel=ZU%C5%A0Svitavy

Nahrávku žákyně L. Nahodilové najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=GB58O-U-SQ8&ab_channel=ZU%C5%A0Svitavy

Video z koncertu "Koledníci za sklem" najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=TeDl1vIg1bg&feature=youtu.be

Video z koncertu skupiny Do větru p. učitele L. Moravce najdete na youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=fB7ElpN_LUI&ab_channel=St%C5%99ediskokulturn%C3%ADchslu%C5%BEebm%C4%9BstaSvitavy

Video z koncertu Tria Musette pod vedením p. učitele P. Jeníčka najdete na www.youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=RvFCtAuGm7E&ab_channel=St%C5%99ediskokulturn%C3%ADchslu%C5%BEebm%C4%9BstaSvitavy

Videa z výstavy "Výtvarné ohlednutí" najdete na www.youtube.com:

https://youtu.be/BZ5IvPdqfJc

https://youtu.be/Dain-TT6KbE

https://youtu.be/Uy2q8UyPDjU