ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA AKTUALITY

Spolupráce se ZUŠ Žiar nad Hronom

Datum: 04.12.2018

Základní umělecká škola Svitavy a Základná umělecká škola S. Z. Parákovej Žiar nad Hronom před deseti lety zahájily společné setkávání a muzicírování, jako jeden z výstupů dlouholetých družebních kontaktů mezi Svitavami a Žiarom nad Hronom.

ZUŠ - mezinárodní hudební spolupráce

Výsledky dlouholeté spolupráce a již vytvořených přátelských vazeb i naše šikovné žáky jsme představili svitavskému publiku 1. října na koncertě filmových melodií ve Fabrice. Koncert jsme zahájili vzpomínkou na 100. výročí založení republiky, v rámci které po dlouhé době zazněly česká a slovenská hymna v bezchybném provedení našich dechařů pod vedením pana Jaroslava Dvořáka. Poté jsme přivítali na pódiu pana starostu Davida Šimka a po něm zavzpomínali na společné začátky přátelství i paní ředitelka Dana Kravecová a můj předchůdce pan Karel Sax.

Návštěvníci koncertu museli být již při příchodu překvapeni velkým promítacím plátnem na pódiu, které předznamenalo, že se nejedná o běžnou hudební produkci. Ke každému z devíti hudebních čísel se na plátně promítala ukázka z filmu, ke kterému daná hudba patřila a tak jsme viděli ukázky z Foresta Gumpa, z Rebelů, Pána prstenů nebo i z bondovky Skyfall a z fantasy seriálu Game of Trones. Velmi zajímavá byla ukázka z trilogie Sváko Ragan, kterou zahráli přátelé ze Slovenska celou nazpaměť, což je u souborové hry mimořádné. Mladí hudebníci z obou škol se střídali na pódiu, vyučující jim zdárně sekundovali a na závěr došlo i na společně nastudovanou skladbu, kterou se stala ústřední melodie Pirátů z Karibiku. Na jevišti se v průběhu večera vystřídala stovka muzikantů a potlesk na závěr nebral konce. Celý program jsme druhý den dopoledne reprízovali dvakrát na představeních pro školy, opět s velkým úspěchem. Děti byly báječné publikum. Pozorně sledovaly vystoupení a výborně se bavily například na ukázce z Mr. Beana, nebo si vytleskaly opakování Pirátů. Koncert byl jistě hudební ukázkou toho nejlepšího, co naše školy v komorní a souborové hře za minulý školní rok připravily. Ve Svitavách jsme totiž opakovali program, který měl premiéru ve Slovenském Žiaru již v květnu. Tenkrát měla hudební výlet naše škola.

Slovenští přátelé u nás strávili tři dny a byly to dny nabité nejen hudbou, ale také společnými zážitky při poznávání nových míst a samozřejmě i diskuzemi na různá témata. Bylo poznat, že se jedná skutečně o neformální setkávání, které za ta léta přerostlo v přátelství a všem je spolu dobře. Při loučení bylo milé, když nejen obě skupiny dětí, ale i učitelé konstatovali, že se musíme příště sejít na delší dobu, že jsme si ještě spoustu věcí nestačili říci a již jsme plánovali spoustu dalších společných akcí. Před deseti lety začala spolupráce, setkávání, hledání společných bodů i zajímavých kontrastů a jistě bude pokračovat i nadále.

Na závěr chci ještě poděkovat všem účinkujícím a jejich učitelkám a učitelům za výdrž a nasazení, s jakými připravovali i realizovali náročný program. Velké poděkování patří i vedoucímu školského odboru panu Jiřímu Petrovi, který zajišťoval organizačně pobyt našich hostů.

Renata Pechancová