ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Hudební nauka

Programy k procvičení not:


http://cvicebna.zusbustehrad.cz/
http://notes.musicpug.com/


Hudební testy a kvízy online:

https://testi.cz/testy/hudba/

 

Stručné kapitoly z dějin hudby:


https://www.radio.cz/cz/static/strucne-dejiny-hudby