ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Termínový kalendář

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

2. Zahájení školního roku
6. - 8. SDS – zájezd do Německa (festival pěveckých sborů v Míšni)
19. Provozní porada
27. – 29. Soustředění pěveckých sborů, Daňkovice
28. Státní svátek

ŘÍJEN

10. VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU, FABRIKA
18. - 20. Soustředění Dechového orchestru, Karle
24. Provozní porada
29. a 30. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

8. - 10. Celostátní přehlídka středoškolských sborů - pěvecký sbor Proměny
11. Zkouška na taneční akademii
12. a 13. TANEČNÍ AKADEMIE, FABRIKA (dopolední vystoupení pro školy)
13. Žákovský hudební večer, sál školy
16. Zájezd žáků HN na operu, Brno
21. Provozní porada, pedagogická rada
24. Zájezd žáků TO na balet, Ostrava

PROSINEC

1. ADVENTNÍ KONCERT
8. VÁNOCE VE SVITAVÁCH, FABRIKA
11. Žákovský hudební večer, sál školy
19. Provozní porada
23.12. - 3. Vánoční prázdniny

LEDEN

22. Svitavský slavík - výběrové kolo, ZUŠ
23. Provozní porada, pedagogická rada
29. Školní kolo soutěže ZUŠ - hra na klavír
29. Žákovský hudební večer. sál školy
31. Pololetní prázdniny

ÚNOR

4. KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ, FABRIKA
5. Školní kolo soutěže ZUŠ - smyčcové nástroje
10. - 16. Jarní prázdniny
20. Provozní porada
25. SVITAVSKÝ SLAVÍK - FINÁLE, FABRIKA

BŘEZEN

5. KYTAROVÉ SETKÁNÍ, NADACE
11. Žákovský hudební večer, sál školy
18. JARNÍ "RODINNÝ" KONCERT, OTTENDORFERŮV DŮM
19. Provozní porada
20. PĚVECKÝ KONCERT, OTTENDORFERŮV DŮM
25. KONCERT UČITELŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
dodatečně Představení pro Mateřské školy

DUBEN

1. - 3. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ ZPĚVU, ZUŠ Svitavy
8. SETKÁNÍ U KLAVÍRU, OTTENDORFERŮV DŮM
9. Velikonoční prázdniny
17. a 18. FAPS, Fabrika (pěvecký sbor Proměny)
23. Provozní porada, pedagogická rada
24.4. - 26. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - hra na kytaru (Plzeň)
27. - 30. Přijímací řízení pro školní rok 2020/ 2021
29.- 2.5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - hra na klavír (Praha)
  Přehrávky absolventů (termíny dle rozhodnutí předmětových komisí)

KVĚTEN

1. Státní svátek
6. KONCERT ABSOLVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
7. KOMORNÍ KYTARA, OTTENDORFERŮV DŮM
8. Státní svátek
13. Žákovský hudební večer, sál školy
12. - 16. ZUŠ OPEN
14. - 17. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - hra na smyčcové nástroje (Liberec)
20. KONCERT ABSLOVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
21. Provozní porada
22. - 24. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - dechové orchestry (Letovice)
25. -27. SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ - Celostátní soutěžní přehlídka komorní hry
26. zkoušky na Taneční akademii, Fabrika
27. a 29. TANEČNÍ AKADEMIE, FABRIKA

ČERVEN

3. KONCERT ABSOLVENTŮ, OTTENDORFERŮV DŮM
5. a 6. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - jazzové a ostatní orchestry (Litvínov)
5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT, FABRIKA
8. - 12. Postupové zkoušky - hudební obor
15. - 18. Mezinárodní soutěž Victoria Adriatic v Opatiji v Chorvatsku (pěvecký sbor Proměny)
23. Provozní porada, pedagogická rada
24. LETNÍ ZAHRADA + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. Vydávání vysvědčení

ČERVENEC, SRPEN

  letní prázdniny
27.8. Provozní porada

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.