ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Termínový kalendář

ZÁŘÍ

1. Přehlídka dechových hudeb
7. - 10. SDS - zájezd do Německa (festival pěveckých sborů v Míšni)
12. VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU, FABRIKA
15. Den otevřených dveří Schaeffler, SDS, TO
24. Provozní porada
28. Státní svátek
30. Výlet do Litomyšle s družebním zájezdem žáků a učitelů ZUŠ Žiar nad Hronom

ŘÍJEN

1. DRUŽEBNÍ KONCERT SE ZUŠ ŽIAR NAD HRONOM, FABRIKA
2. Koncerty pro školy, Fabrika
18. Provozní porada, třída HN
20. Vystoupení dechovky k 100. výročí založení republiky, Městečko Trnávka
24. Žákovský hudební večer, sál školy
28., 29. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

2. - 4. Soustředění pěvecký sbor, Daňkovice
8. Vystoupení TO, Česká Třebová
9. vystoupení SDS Stolpersteiny
11. Zkouška na taneční akademii
12., 13. TANEČNÍ AKADEMIE, FABRIKA (dopolední vystoupení pro školy)
14. Školení učitelé žesťových nástrojů (p. Petráš), ZUŠ
15. Provozní a klasifikační porada, třída HN

PROSINEC

2. ADVENTNÍ KONCERT
9. VÁNOCE VE SVITAVÁCH, FABRIKA
12. Žákovský hudební večer, sál školy
20. Provozní porada
22. - 2. 1. Vánoční prázdniny

LEDEN

17. Provozní a klasifikační porada
31. Svitavský Slavík - výběrové kolo, ZUŠ

ÚNOR

1. Pololetní prázdniny
4. - 10. Jarní prázdniny
21. SVITAVSKÝ SLAVÍK - FINÁLE, FABRIKA
21. Provozní porada

BŘEZEN

7.  KYTAROVÉ SETKÁNÍ, NADACE
12.,13. Krajská soutěž ZUŠ, sbory
13. Žákovský hudební večer, sál školy
20. JARNÍ "RODINNÝ " KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
21. Provozní porada
22. PĚVECKÝ KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
26. KONCERT UČITELŮ, ČERVENÁ KNIHOVNA
  Přehrávky absolventů (termíny dle rozhodnutí předmětových komisí)

DUBEN

3. - 5. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ ZPĚVU, ZUŠ Svitavy
4. Koncert žáků pěveckého oddělení Konzervatoře Praha (populární zpěv) - součást Celostátního setkání učitelů zpěvu
9. SETKÁNÍ U KLAVÍRU, FABRIKA
17. Provozní a klasifikační porada
18. Velikonoční prázdniny
19., 22. Státní svátek
24. - 30. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
25. - 28. Celostátní kolo soutěže ZUŠ (KH dechy)

KVĚTEN

1. Státní svátek
2. - 5. Celostátní kolo soutěže ZUŠ (sbory)
7. KOMORNÍ KYTARA, ČERVENÁ KNIHOVNA
8. Státní svátek
10. - 12. Celostátní kolo soutěže ZUŠ (akordeon)
14. I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
15. Žákovský hudební večer, sál školy
16. Provozní porada
16. II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
17. - 19. Celostátní kolo soutěže ZUŠ (KH smyčce)
21. Zkouška na taneční akademii
22. III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
23. - 25. Celostátní kolo soutěže ZUŠ (EKN)
27., 28. SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ - Celostátní soutěžní přehlídka komorní hry
29., 30. TANEČNÍ AKADEMIE, FABRIKA
31. - 1. ZUŠ OPEN

ČERVEN

4. IV. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, ČERVENÁ KNIHOVNA
6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT, FABRIKA
10. - 14. Postupové zkoušky
20. Provozní a klasifikační porada
25. LETNÍ ZAHRADA + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. Vydávání vysvědčení

ČERVENEC, SRPEN

  Letní prázdniny
27. 8. Provozní porada

 

Třídní besídky jednotlivých vyučujících hudebního oboru probíhají celoročně. Přesné informace naleznete v programu akcí v Klasifikaci a v sekci Aktuality.
Termínový kalendář je otevřený dokument, který je v průběhu roku modifikován dle aktuálních možností, potřeb školy a spolupracujících organizací.