ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

školní rok 2019/2020

Na 11. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů "Mezzochori" v Hradci Králové získal sbor sbor ZUŠ "Proměny" zvláštní cenu poroty. Blahopřejeme zpěvákům, korepetitorce p. Karolíně Benešové a sbormistryni p. Daně Pražákové.

V Písňové soutěži B. Martinů 2019, pořádané Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy, žáci naší školy: Eva Kopřivová, Eliška Udržalová a Štěpán Maruš získali v silné konkurenci následující umístění:

Eva Kopřivová - čestné uznání v kat. 0.

Eliška Udržalová - čestné uznání v kat. IV A

Štěpán Maruš - III.cenu v kat. IV B