ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Pozvánky a informace

 ZUŠ Svitavy pořádá v měsících říjnu a listopadu pro své žáky následující zájezdy:

16.11. - opera Prodaná nevěsta v Janáčkově opeře v Brně

24.11. - balet Rossiniho karty v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě