ZUŠ Svitavy
Základní umělecká škola Svitavy
T. G. Masaryka 2095/25A
568 02 Svitavy
IČO: 67439900
E-mail: zus@zus.svitavy.cz
Telefon: 736 481 876

Pozvánky a informace

 

Distanční vzdělávání na ZUŠ Svitavy

 

Z důvodu vyhlášených mimořádných opatření v návaznosti na koronavirovou nákazu bude výuka na ZUŠ Svitavy probíhat následujícím způsobem:

- úplata za vzdělávání (tzv. školné) se nevrací a činnost ZUŠ Svitavy pokračuje v upraveném režimu.

- výuka formou osobního kontaktu je do odvolání zakázána a probíhá pouze distanční formou.

- každý vyučující prokazatelně kontaktuje své žáky nebo jejich zákonné zástupce telefonicky nebo e-mailem a domluví s nimi vyhovující způsob činnosti.

Hudební obor – individuální výuka:

- výuka na dálku formou videohovorů (aplikace Skype, WhatsApp apod.),

- konzultace prostřednictvím videí nebo po telefonu,

- předání zpracovaného notového materiálu a následné konzultace (v případě, že se žák nachází tzv. mimo signál).

Hudební obor – kolektivní výuka:

 - zadávání domácích úkolů a jejich následná kontrola a vyhodnocení formou e-mailu, 

   telefonu nebo videohovoru,

- předávání výukových videí a dalších výukových materiálů.

Výtvarný obor:

- zadávání domácích úkolů (například fotografie výtvarných zadání) a jejich následná kontrola a vyhodnocení formou e-mailu, telefonu nebo videohovoru,

- předávání výukových videí a dalších výukových materiálů.

Taneční obor:

- zadávání domácích úkolů (videonahrávky tanečních choreografií) a jejich následná kontrola a vyhodnocení formou e-mailu, telefonu nebo videohovoru,

- předávání výukových videí a dalších výukových materiálů.

 

Po domluvě se zákonným zástupcem lze vyučovací hodinu přesunout na jiný termín, než je uveden v řádném rozvrhu hodin. Výuka výtvarného a tanečního oboru probíhá individuální formou. Každá hodina bude řádně zapsána do Klasifikace. Pokud se žák nezúčastní domluvené formy výuky, zákonný zástupce omluví žáka doložitelnou formou omluvy (Klasifikace).

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

děkujeme vám za vstřícnost a spolupráci, díky které můžeme pokračovat ve vzdělávání vašich dětí. Výukové postupy připravujeme tak, aby se kreativní vzdělávání nestalo strašákem, ale pořád bylo objevným a zajímavým trávením volného času.

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

V průběhu následující dnů bude probíhat výuka netradiční formou.

Vyučující vás budou kontaktovat s úkoly na další období, případně vám budou zasílat odkazy na

studijní materiály nebo videa.

Doufáme, že s námi zůstanete v kontaktu a že hudební nástroje, barvy a štětce i taneční úbor nezapadnou prachem.

Všechna vystoupení a výstavy, co jsme připravovali se jistě budou realizovat, i když v jiných termínech.

Přejeme nám všem hodně zdraví a odvahy při nacházení nových cest, protože vše se může stát příležitostí.

 

Mgr. Renata Pechancová

ředitelka školy

 

Všechny  koncerty a vystoupení pořádané ZUŠ Svitavy se v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ruší až do odvolání.

 

Odkaz na elektronickou přihlášku 2020 zde.